Åben international idékonkurrence

 

BBB_LOGO
 


BIG BAUMGEIST BEACH

 


Guilty A/S og 3XB BYG inviterer til åben international idékonkurrence – Vær med til at sætte helt nye standartarter inden for kyst- og naturturisme-arkitektur, langs de danske kyster.

Forslag til konkurrencen sendes med WeTransfer til 3xb@guilty.nu inden d. 4. april.

ALLE er velkomne til at sende deres forslag.


PROGRAM

BBB_LOGO

BIG BAUMGEIST BEACH

 

Som startskud på projektet BIG BAUMGEIST BEACH afholder Guilty A/S og 3XB BYG en stor, åben international idékonkurrence.

Idékonkurrencen afholdes med henblik på at indhente forslag og belyse mulighederne for banebrydende kyst- og naturturismearkitektur langs Danmarks kyster, der tilsammen udgør godt 7.000 km.

Idékonkurrencen adresserer spørgsmålet om, hvordan der kan opnås væsentlige værdiforøgelser af de betydelige investeringer i kyst- og naturturisme, som Guilty A/S, 3XB BYG og den danske regering vil foretage langs de danske kyster i de kommende år.

”Vi vil skabe et vitalt kyst- og naturturismeunivers, der giver oplevelse af mangfoldighed, nytænkning og arkitektonisk udvikling i verdensklasse. Et nyt kraftcenter for den globale kyst- og naturturisme langs de danske kyster. Kyst- og naturinteresserede fra hele verden vil hvert år valfarte til den nye BIG BAUMGEIST BEACH” udtaler Peter Fast Baumgeist, Chief Consultant and Innovation Anchor hos Guilty A/S.

Konkurrencedeltagerne skal komme med forslag til, hvordan kyst- og naturturisme kan bruges som løftestang og accelerator for økonomisk vækst til glæde for nuværende og fremtidige generationer.

Konkurrenceforslagene bør stå i kyst- og naturturismens tegn. Vi stiller godt 7.000 km kystlinje til rådighed og ønsker forslag til, hvordan og med hvilke midler kyst- og naturturisme bedst muligt fremmes og iværksættes i hele landet. Men vi har også tænkt os at gå et spadestik dybere. Vi håber, at konkurrenceforslagene vil tegne et vitalt øjebliksbillede af det ypperste og mest banebrydende kyst- og naturturismearkitektur i verden.

Vi vil genopfinde kyst- og naturturismearkitekturen og sætte helt nye standarter.

Lad os komme i gang!

 

KONKURRENCEOPGAVEN

 

Der ønskes forslag til banebrydende kyst- og naturturismearkitektur langs alle danske kyster.

Målsætningen er at Danmark, i al fremtid, vil indtage en position som globalt foregangsland og kraftcenter for kyst- og naturturisme.

Vi ønsker at sætte helt nye standarter. Vis os, hvad der skal til!

Det er op til forslagsstilleren selv, om man vil arbejde med hele området eller udarbejde et forslag i et ellere flere punktnedslag på konkurrenceområdet.

 

PRE-INVITEREDE TEAMS

Vi har pre-inviteret fire teams til at deltage i konkurrencen:

 

STUDIO MÜHLGAARD SKOVDORFF
Building the new nordic
Copenhagen

 

OTHER S’PLACE ARCHITECTS
S’PLACE is the place
Mardrid

 

OTHER S’PLACE ARCHITECTS
S’PLACE is the place
Mardrid

 

STAR’VING ARCHITECTS
We design for food
+
BEG
Bjarke Englas Group
Copenhagen/NYC

 

De fire pre-inviterede teams vil deltage i konkurrencen på lige vilkår med alle andre.

KONKURRENCEOMRÅDET

 

Konkurrenceområdet strækker sig over godt 7.000 km langs alle danske kyster, et kortere stræk i det nordøstlige Sjælland er dog undtaget.

Konkurrenceområdet strækker sig fra vandkanten og 300 meter ind i landet, et samlet grundareal på ca. 2.100.000 km2. Se kortet, der kan downloades som en del af konkurrencematerialet.

Konkurrenceområdet har siden 1937 været beskyttet af den danske planlov, det fremstår uberørt og beskyttet.

 

DELTAGELSE

 

Konkurrencen er åben for alle.

Alle er velkomne til at sende flere forslag.

 

REGISTRERING

 

Registrering er ikke nødvendig.

 

KONKURRENCENS SEKRETÆR

 

Zeth Snap Anderson,
Media and communication Anchor, Guilty A/S

E-mail: zsa@guilty.nu

 

KONKURRENCEMATERIALE

 

Konkurrencematerialet består af dette program samt kort over konkurrenceområdet.

Konkurrencematerialet kan downloades længere nede på siden.

 

AFLEVERINGSMATERIALE

 

Der ønskes konceptuelle forslag, der skal omfatte følgende materiale:

 

Forslagsmappe bestående af 2 til 4 A3-ark. Tegnings- og visualiseringsmateriale udarbejdes efter forslagsstillerens eget valg. Tegnings- og visualiseringsmaterialet skal så præcist så muligt vise konceptet. Det er op til forslagsstilleren selv, om man vil arbejde med hele området eller udarbejde et forslag i et eller flere punktnedslag på konkurrenceområdet.

En kortfattet tekstbeskrivelse der supplerer tegningsmaterialet, max 1 A4-ark.

Navneark. Et A4-ark med forslagsstillerens navn, adresse, telefonnummer (dag/aften), e-mailadresse samt forslagets kendingstal (se nedenfor, under FORSLAGETS UDFØRELSE).

 

Mappe, tekstbeskrivelse og navneark navngives med henholdsvis ’mappe’, ’tekstbeskrivelse’ og ’navneark’ + forslagets kendingstal. Eks.: ‘mappe_12345.pdf’ – ‘tekstbeskrivelse_12345.pdf’ – ‘navneark_12345.pdf’

Mappe, tekstbeskrivelse og navneark sendes som pdf-filer med WeTransfer til: 3xb@guilty.nu

 

FORSLAGETS UDFØRELSE

 

Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort.

Forslaget skal tydeligt mærkes med et femcifret, tilfældigt valgt kendingstal.

Illustrationerne udføres i en teknik, der muliggør en klar opfattelse af forslaget.

Der ønskes ikke detaljerede forslag, men derimod enkle streger og en lettilgængelig fremstillingsform, der sigter mod at tydeliggøre forslagets hovedidé.

Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal være forfattet på dansk eller engelsk.

 

INDLEVERING

Forslagene skal SENEST DEN 4. APRIL 2016 sendes pr. mail til 3xb@guilty.nu

Forslag kan indleveres fra medio december.

DOMMERKOMITÉ

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité bestående af:

 

For Guilty A/S | 3XB BYG:

 

:::::::::: Peter Fast Baumgeist, Chief Consultant and Innovation Anchor, Guilty A/S ::::::::::

:::::::::: Kirsten-Marie Wolter, Filantropidirektør (CPO), 3XB Byg ::::::::::

 

Fagdommere:

 

:::::::::: Kato Hiroshi – Arkitekt – Tokyo ::::::::::

:::::::::: Kristoffer Ørum – Billedkunstner – København ::::::::::

:::::::::: Tomas Skovgaard – Arkitekt – København ::::::::::

:::::::::: Christina Back – Arkitekt – København ::::::::::

:::::::::: Lars Gandsø – ledelse, kommunikation og samarbejde. – Earkino – København ::::::::::

:::::::::: Kristine Samson – Lektor – København ::::::::::

 

Dommerkomiteens sekretær:

 

::::::::::  Zeth Snap Anderson, Media and Communication Anchor, Guilty A/S  ::::::::::

 

Program og kort over byggefeltet kan downloades her.


BBB_LOGO

Guilty A/S | 3XB BYG